Badania polskich naukowców z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie wykazały, że nauka gry na keyboardzie (pianinie) wpływa na pojawienie się wielu zmian w częściach mózgu, które odpowiadają za pamięć, aktywności ruchowe oraz przetwarzanie informacji.

Badania przeprowadzone przez polskich naukowców z Polskiej Akademii Nauk nie są pierwszymi na świecie badaniami, które wskazywały na to, że nauka gry na instrumentach muzycznych, w tym na keyboardzie i pianinie, posiada wpływ na aktywność i zmiany w mózgu. To, co różni najnowsze polskie badania od wcześniejszych, jest fakt, że badania nad wpływem nauki muzyki były oparte zazwyczaj na jednym skanie, a w badaniach polskich naukowców przeprowadzono wiele skanów mózgu rezonansem magnetycznym w przeciągu 26 tygodni nauki gry na keyboardzie (nauka od podstaw) i dzięki temu zaobserwowali co dzieje się w ludzkim mózgu w różnych zaawansowania gry na instrumencie.

Skany wykonane były po jednym, sześciu, 13 i 26 tygodniach nauki gry na keyboardzie, w efekcie których zaobserwowano, że nauka gry na instrumencie powoduje wiele złożonych zmian w mózgu, jednak zmiany te zależą od stopnia biegłości gry na pianinie – inne zmiany zachodzą w trakcie stawiania pierwszych kroków w grze na keyboardzie, a inne w późniejszych fazach nauki.

Skany wykazały również, że nauka gry na pianinie początkowo aktywuje inne obszary mózgu, w tym móżdżek, który koordynuje ruch, oraz części kory ciemieniowej, które integrują różne rodzaje informacji sensorycznych. Naukowcy odkryli także zwiększoną aktywację hipokampu odpowiedzialnego za pamięć oraz zwojów podstawy mózgu – głębokich struktur mózgu zaangażowanych w inicjowanie i kontrolowanie ruchów dobrowolnych.

 

Źródło: naukawpolsce.pl

Badania wykazały, że w ciągu 26 tygodni nauki gry na instrumencie aktywność kory słuchowej pozostawała na podobnym poziomie, spadła jednak znacznie w części kory odpowiedzialnej za ruch. Zmniejszanie się aktywności mózgu w trakcie postępów w grze tłumaczy się tym, że w miarę zwiększania się umiejętności mózg optymalizuje swoje działanie.

Naukę gry na pianinie – keyboardzie możesz rozpocząć także w naszej szkole. Przeczytaj więcej o naszych zajęciach z nauki gry na keyboardzie! Nauka gry na keyboardzie znajduje się także w programie organizowanych przez naszą szkołę półkoloniach!

 

Źródło: https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C100378%2Cnauka-gry-na-pianinie-powoduje-zlozone-zmiany-w-aktywnosci-mozgu.html