Zajęcia logorytmiki w Łodzi

LOGORYTMIKA  to połączenie terapii logopedycznej z elementami rytmiki i muzyki, która ma na celu skorygować nieprawidłowości w rozwoju mowy na wczesnym etapie jej rozwoju lub zaburzenia słuchu.
Zajęcia logorytmiczne najczęściej zalecane są jako uzupełnienie terapii logopedycznej. Są to ćwiczenia narządów mowy- języka, warg, podniebienia czy żuchwy, jak również prawidłowej wymowy poszczególnych głosek.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci:

  •  w wieku 2-4 lata – ćwiczenia pozwolą uniknąć błędów w wymowie
  •  w wieku 5-6 lat – pozwolą usunąć zaburzenia mowy lub słuchu

W naszych ćwiczeniach wykorzystujemy instrumenty muzyczne, woreczki, szarfy, chusty animacyjne, naukę wierszyków, piosenek – wszystko po to, by nasi podopieczni podczas zabaw i ćwiczeń rozwijali swoją prawidłową mowę.

Więcej informacji na stronie: www.zajeciadladziecilodz.pl

Logorytmika Łódź