Socjologowie z Polskiej Akademii Nauk zrobili badania na temat społeczeństwa i muzyki. Wyniki badań polskich naukowców nie są żadnym zaskoczeniem.

Naukowcy z Instytutu Filozofii i Socjologii  PAN ustalili, że gusta muzyczne Polaków są w dużej mierze zależne od pozycji społecznej do której przynależy dana osoba. A więc w Polsce muzykę klasyczną najbardziej lubią ludzie z górnych szczebli drabiny społecznej, a mianowicie kierownicy wyższego szczebla i specjaliści, a disco-polo to ulubiony gatunek muzyczny zwłaszcza rolników oraz pracowników fizycznych.

Badanie prowadzono metodą CAPI i przeprowadzono go w 2019 r. na próbie ogólnopolskiej. W ramach badania lubienie muzyki poważnej wskazało 26,6 proc. ankietowanych Polaków. Wśród nich w największym stopniu muzykę poważną lubią kierownicy wyższego szczebla i specjaliści, z których aż  50,9 proc. wskazało na lubienie tego gatunku muzyki. Właściciele firm lubiący muzykę poważna stanowią 41,5 proc. swojej grupy, wśród pracowników umysłowych niższego szczebla stanowią 31,6 proc., wśród robotników niewykwalifikowanych 16,8 proc., a wśród rolników  12,7 proc..

Po przeciwnej stronie znajdują się osoby lubiące muzykę disko-polo. Wśród miłośników tego rodzaju muzyki przeważają rolnicy (68 proc. rolników lubi disco-polo), a najmniej lubiane jest disko-polo wśród specjalistów i kierowników wyższego szczebla (27 proc.). Najbardziej zastanawia uniwersalność gustów muzycznych właścicieli firm, z których aż 55 procent lubi disco-polo, a jednocześnie aż 41,5 proc. ceni muzykę klasyczną.

Bez względu na to, jaką lubicie muzykę, wszystkich zachęcamy do nauki muzyki. Muzykowanie, co jest udowodnione naukowo, ma doskonały wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Zachęcamy więc do zapisania się na lekcję próbną gry na wybranym instrumencie w naszej szkole.

———————————————————————————————

Źródło: naukawpolsce.pl