W dniach 5-6 marca 2020 na terenie Akademii Muzycznej w Łodzi odbędzie się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Konteksty kształcenia muzycznego pt. Edukacja muzyczna – indywidualna i zbiorowa.

Celem konferencji Konteksty kształcenia muzycznego jest diagnoza obecnego stanu edukacji muzycznej oraz wypracowanie najlepszych zmian w kształceniu muzycznym zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Organizatorzy zachęcają do udziału w konferencji wszystkie osoby związane zawodowo z kształceniem muzycznym, zarówno osoby zajmujące się teorią jak nauczaniem muzyki w praktyce.

Sprawdź ofertę kursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych: Szkoła Muzyczna Łódź

W czasie konferencji podejmowana będzie dyskusja na takie tematy związane z nauczaniem muzyki jak:

  • Psychospołeczne i pedagogiczne uwarunkowania edukacji muzycznej
  • Kształcenie instrumentalistów na różnych etapach edukacyjnych
  • Kształcenie wokalne dzieci i młodzieży
  • Muzykowanie w małych i dużych zespołach
  • Szkolna i pozaszkolna rzeczywistość edukacji muzycznej
  • Ewaluacja w nauczaniu i uczeniu się muzyki
  • Działania terapeutyczne w edukacji muzycznej
  • Szkolnictwo i edukacja muzyczna w Unii Europejskiej

Koszt udziału w konferencji wynosi 400 zł. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane będą do dnia 15 stycznia 2020 roku. Organizatorem VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Konteksty kształcenia muzycznego jest Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Konferencja odbędzie się w dniach 5-6 marca 2020 roku.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej łódzkiej Akademii Muzycznej: www.amuz.lodz.pl

 

 

 

Źródło: Akademia Muzyczna w Łodzi